شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"What's this, Dawson...
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
Sherlock Holmes and The Bizarre Alibi"What's this, Dawson!" he cried. "No gossiping! Go about your business! And you, what the devil do you want here?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این چیست ، داوسون!" او گریه. "هیچ خبرکشی برو در مورد کسب و کار شما!
و شما ، چه شیطان می خواهید در اینجا؟ "

کلمات کلیدی: