شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

As Sherlock Holmes r...
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۳ 
Evidence-Based Medicine: In Sherlock Holmes' FootstepsAs Sherlock Holmes replaced the half-crown which he had drawn from his pocket, a fierce-looking elderly man strode out from the gate with a hunting-crop swinging in his hand.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
همانطور که شرلوک هلمز به جای نیم تاج که او را از او گرفته بود
جیب ، شرزه ، به دنبال مرد مسن خارج از دروازه با strode
شکار - نوسانی گندم در دست دارد.


کلمات کلیدی: