شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"It's this way, Wats...
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
Sherlock Holmes and the Thistle of Scotland"It's this way, Watson," said he at last. "We may leave the question of who killed John Straker for the instant, and confine ourselves to finding out what has become of the horse. Now, supposing that he broke away during or after the tragedy, where could he have gone to? The horse is a very gregarious creature. If left to himself his instincts would have been either to return to King's Pyland or go over to Mapleton. Why should he run wild upon the moor? He would surely have been seen by now. And why should gypsies kidnap him? These people always clear out when they hear of trouble, for they do not wish to be pestered by the police. They could not hope to sell such a horse. They would run a great risk and gain nothing by taking him. Surely that is clear."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این این روش ، اما واتسون ، گفت :" او در آخرین. "ما ممکن است این سوال را ترک
از اینکه چه کسی جان Straker برای لحظه کشته ، و خودمان را محدود به
پیدا کردن آنچه که از اسب می شوند. در حال حاضر ، فرض است که او را شکست
دور در طول یا پس از فاجعه ، جایی که می تواند او را به رفته؟ اسب
جانور بسیار اجتماعی دسته ای است. اگر به خود او خواهد سمت چپ instincts
شده اند یا به Pyland پادشاه بازگشت و یا به ان سو رفتن به Mapleton. چرا
باید وحشی او اجرا بر زمین بایر؟ او قطعا به حال به چشم خود دیده شده است.
و چرا باید از کولی ها او را ربوده؟ این افراد همیشه از وقتی که روشن
آنها دچار مشکل می کنند ، برای آنها مایل نیستید به pestered توسط پلیس باشد.
آنها نمی توانند امیدواریم که چنین اسب را به فروش می رسانند. چنین افرادی به خطر بزرگ را اجرا
و دیگر هیچ کسب شده توسط او را گرفتن. مطمئنا که روشن است. "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم