شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"I thought it not un...
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
New Sherlock Holmes Adventure"I thought it not unlikely." He took the boots from the bag, and compared the impressions of each of them with marks upon the ground. Then he clambered up to the rim of the hollow, and crawled about among the ferns and bushes.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"بنظر من بعید نیست".

چکمه های او را از کیسه در زمان ، و در مقایسه با برداشت هر یک از
آنها را با علائم بر زمین. بعد از آن او clambered تا لبه
توخالی ، و در میان crawled درباره سرخس و بوته.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم