شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"I cannot think how ...
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
The Adventures of Sherlock Holmes: The Adventure of the Gloria Scott/the Adventure of the Resident Patient/the Adventure of the Noble Bachelor/the Adventure of the Final Problem"I cannot think how I came to overlook it," said the Inspector, with an expression of annoyance.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"نمی توانم فکر می کنم چگونه می توانم آن را نادیده گرفت ، گفت :" بازرس ، با
بیان annoyance.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم