شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"A piece of matting ...
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
The Adventures of Sherlock Holmes Vol II"A piece of matting has been laid here at the side, and we have all stood upon that." "Excellent."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"یک تکه حصیر شده است در اینجا در کنار گذاشته ، و همه ما
ایستاده بر می کند ".

"عالی".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم