شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"Have you got them? ...
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
The Return of Sherlock Holmes"Have you got them? Have you found them?" she panted. "No, Mrs. Straker. But Mr. Holmes here has come from London to help us, and we shall do all that is possible."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"آیا شما آنها را بخورم؟ آیا شما آنها را در بر داشت؟" او panted.

"نه ، خانم Straker اما آقای هلمز از لندن تا به اینجا آمده به ما کمک کنید ،
و ما باید انجام تمام است که ممکن است. "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم