شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"The tip was guarded...
ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٤ 
The Sherlock Holmes Book of Magic"The tip was guarded by a disk of cork which we found beside his body," said the Inspector. "His wife tells us that the knife had lain upon the dressing-table, and that he had picked it up as he left the room. It was a poor weapon, but perhaps the best that he could lay his hands on at the moment."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"نوک توسط یک دیسک از چوب پنبه که ما در کنار جسد او را ، در بر داشت مصون بود"
گفت : بازرس. "همسر او به ما میگوید که کارد بر دیگر بود
سس میز ، و او آن را برداشت تا به حال به عنوان اتاق را ترک کرد. بود
سلاح فقیر ، اما شاید بهتر است که او می تواند خود را در دست غیر متخصص در
لحظه ای ".


کلمات کلیدی: داستان پلیسی ، داستان ، کتاب ، خاطرات