شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"This is a very sing...
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٤ 
The Great Adventures of Sherlock Holmes (Saddleback's Illustrated Classics)"This is a very singular knife," said Holmes, lifting it up and examining it minutely. "I presume, as I see blood-stains upon it, that it is the one which was found in the dead man's grasp. Watson, this knife is surely in your line?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این چاقو بسیار فوق العاده ، گفت :" هلمز ، بلند کردن آن را به بالا و
بررسی آن دقیقهای. "من فرض را ، تا ببینم خون لکه ها بر آن است که
آن یکی که در چنگ مرد مرده یافت شد. اما واتسون ، این
چاقو است قطعا در خط شماست؟ "


کلمات کلیدی: داستان پلیسی ، داستان ، کتاب ، خاطرات