شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

As we stepped into t...
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Murder, My Dear Watson: New Tales of Sherlock HolmesAs we stepped into the carriage one of the stable-lads held the door open for us. A sudden idea seemed to occur to Holmes, for he leaned forward and touched the lad upon the sleeve.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
همانطور که ما به یکی از حمل پایدار برگزار - lads درب پا
باز برای ما. ایده ناگهانی به نظر می رسید به رخ می دهند به هولمز ، برای او leaned
به جلو و پسر بچه بر آستین لمس می باشد.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم