شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"At least you have h...
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The New Adventures of Sherlock Holmes"At least you have his assurance that your horse will run," said I. "Yes, I have his assurance," said the Colonel, with a shrug of his shoulders. "I should prefer to have the horse."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"دست کم شما اطمینان خود را که اسب خود را اجرا خواهد کرد ، گفت :" I.

"بله ، من اطمینان او ، گفت :" سرهنگ ، با بی اعتنایی تلقی او
شانه. "من ترجیح می دهم باید به اسب داشته باشند."

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم