شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"My friend and I ret...
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩ 
The Rivals of Sherlock Holmes"My friend and I return to town by the night-express," said Holmes. "We have had a charming little breath of your beautiful Dartmoor air."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"دوستان من و به شهر توسط شب ابراز - بازگشت ، گفت :" هولمز. "ما
داشته اند نفس کمی فریبنده شما را در هوا Dartmoor زیبا. "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم