شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"My dear fellow, he ...
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦ 
Conan Doyle, Detective: The True Crimes Investigated by the Creator of Sherlock Holmes"My dear fellow, he will guard it as the apple of his eye. He knows that his only hope of mercy is to produce it safe."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"عزیزم شخص ، او آن را به عنوان سیب از چشم او را نگهبان. او می داند که
امیدواریم که تنها او را از رحمت است برای تولید آن را به همراه دارد. "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم