شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"Oh, come in if you ...
ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
In Search Of Watson (Sherlock Holmes And The BSI)"Oh, come in if you wish to." Holmes smiled. "I shall not keep you more than a few minutes, Watson," said he. "Now, Mr. Brown, I am quite at your disposal."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"آه ، در اگر شما مایل به آمده است."

هولمز لبخند زد. "من به شما از یک چند دقیقه بیشتر نگه داشتن نیست ، اما واتسون ،"
گفت. "حالا ، آقای براون ، من کاملا در اختیار شما."

کلمات کلیدی: